Nawigacja Edukacji

Kształcenie dorosłych staje się więcej niż prawem, jest kluczem do XXI wieku ...

Zapis z Deklaracji Hamburskiej, 1997 rok

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
| Drukuj |

Fundacja Inicjatyw Lokalnych oddział w Chełmie

facebook google twitter

Fundacja Inicjatyw Lokalnych (FIL) jest organizacją pozarządową /non-profit/ działającą w województwie lubelskim. Została ustanowiona przez Lubelską Fundację Rozwoju w dniu 27 kwietnia 2006 r., a zarejestrowana w KRS 31 maja 2006 r.Celem Fundacji Inicjatyw Lokalnych jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno - gospodarczego Regionu Lubelskiego, a zwłaszcza podejmowanie działań na rzecz likwidacji dysproporcji i włączania w procesy rozwojowe obszarów słabiej rozwiniętych.Fundacja prowadzi regularne działania wspierające rozwój społeczno-gospodarczy regionu, kierując swoje działania do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, pracowników samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauczycieli, młodzieży, rolników oraz ludzi bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem.


fundacja_inicjatyw_lokalnych_oddzia__w_che_mie
dwuwymiarowy kod kreskowy QR Code
zeskanuj i miej oferty pod ręką!
Obłońska 20, 22-100 Chełm

Oferty:
  • Public relations i komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej
  • Biznesplan w organizacji
  • Postaw na biznes
  • Technolog robót wykończeniowych z egzaminem czeladniczym
  • Fryzjer z egzaminem czeladniczym
  • Kelner/ barman/ barista z obsługą kasy fiskalnej
Email:
Name:
Twoje imię
Twój adres email
Twoja wiadomość

Obserwowane Instytucje

jeszcze niczego nie obserwujesz!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego